تاريخ روز : پنجشنبه 17 آذر 1401

شركت صنعتی دوده فام

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

نحوه ورود به پورتال سهامداران 

سهامداران محترم نام کاربری شما 5 رقم کد بورسی می باشد.

رمز عبور برای اشخاص حقیقی شماره شناسنامه و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی مي باشد.اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی